Sản phẩm bưởi da xanh, năm roi xuất khẩu Print
Tuesday, 22 August 2017 14:41

Qui cách bưởi da xanh xuất khẩu

1. Trọng lượng quả: 1,4-1,8Kg/quả; đóng gói: 12 quả/Thùng carton; trọng lượng thùng carton: 18-20Kg, số thùng carton/container: 1.000 thùng.

2. Trọng lượng quả: 1,2-<1,4Kg/quả; đóng gói: 12 quả/Thùng carton; trọng lượng thùng carton: 15-16Kg, số thùng carton/container: 1.200 thùng.

3. Trọng lượng quả: 1,0-<1,2Kg/quả; đóng gói: 12 quả/Thùng carton; trọng lượng thùng carton: 13-14Kg, số thùng carton/container: 1.400 thùng.

- Mẫu mã: quả bưởi tròn đều, đồng màu, không bị sâu bệnh.

- Chất lượng: bưởi đủ độ chín, độ ngọt từ 10 độ brix trở lên.

- Tiêu chuẩn chất lượng: bưởi da xanh được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đóng gói và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP.