Khai Trương Cơ sở 5 Hương Miền Tây Print

 

Nhằm tăng sản lượng thu mua và bao tiêu sản phẩm bưởi da xanh cho các tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đầu tháng 9 năm 2019, Cơ Sở Hương Miền Tây đã khai trương cơ sở 5 tại ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.