Thị trường mua bán In

- Trong nước: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

- Ngoài nước: Trung Quốc, Canada, Tiệp Khắc, Đức, Singapore.

- Thị trường tiềm năng: các quốc gia Trung Đông, EU và Mỹ, Nhật Bản.