Giao hàng In

Số lượng không hạn chế, thời gian giao hàng nhanh

- Giao hàng nội địa: giao theo các tuyến xe khách, các công ty vận tải hàng hóa trong thời gian trong ngày sau khi xác nhận đặt hàng.

- Giao hàng xuất khẩu: thỏa thuận thời gian và phương tiện giao hàng tốt nhất.

- Mọi thắc mắc giao nhận hàng vui lòng gọi số điện thoại: 0275.3845657