Home Sản phẩm

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

Smile 02753.845.657

Smile 0908.009.906


HÌNH ẢNH NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bưởi da xanh, năm roi xuất khẩu In

 
Bưởi loại Đăc Biệt In

Trọng lượng trái từ 1,4Kg trở lên.

Mẫu mã: quả bưởi tròn đều, đồng màu, mỏng vỏ, không bị sâu bệnh.

Chất lượng: quả bưởi đủ độ chín, vị ngọt thanh, mọng nước.

Tiêu chuẩn chất lượng: An toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP, hệ thống quản lý chất lượng HACCP

 
Bưởi loại II In

Trọng lượng:0,8 - dưới 1,0 kg

Hình dáng mẫu mã: Tròn đều, đồng màu.

Chất lượng: Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh.

Tiêu chuẩn chất lượng: An toàn vệ sinh thực phẩm, VietGap, hệ thống quản lý chất lượng HACCP

 
Bưởi loại IB In

Trọng lượng: 1,0 kg - dưới 1,2 kg

Hình dáng mẫu mã: Tròn đều, đồng màu.

Chất lượng: Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh.

Tiêu chuẩn chất lượng: An toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP, hệ thống quản lý chất lượng HACCP

 
Bưởi loại IA In

Trọng lượng: 1,2 - dưới 1,4 kg

Hình dáng mẫu mã: Tròn đều, đồng màu.

Chất lượng: Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh.

Tiêu chuẩn chất lượng: An toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP, hệ thống quản lý chất lượng HACCP

 


 

Giới thiệu

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách đang xem

Hiện có 6 khách Trực tuyến