Home Giới thiệu Quá trình phát triển

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

Smile 02753.845.657

Smile 0908.009.906


HÌNH ẢNH NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Quá trình phát triển
Quá trình hình thành và phát triển In

Năm 1996: Tiền thân của Cơ sở Hương Miền Tây là một vựa trái cây nhỏ, chuyên thu mua Cam Sành để cung cấp cho thị trường trong tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh.

 


 

Giới thiệu

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách đang xem

Hiện có 5 khách Trực tuyến