Home

Support

Smile 0753.845657

Smile 0753.606237

Smile 0753.606238

Smile 0908.009906

Advertisement

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Sản phẩm bưởi da xanh, năm roi xuất khẩu Print
Tuesday, 22 August 2017 14:41

Qui cách bưởi da xanh xuất khẩu

1. Trọng lượng quả: 1,4-1,8Kg/quả; đóng gói: 12 quả/Thùng carton; trọng lượng thùng carton: 18-20Kg, số thùng carton/container: 1.000 thùng.

2. Trọng lượng quả: 1,2-<1,4Kg/quả; đóng gói: 12 quả/Thùng carton; trọng lượng thùng carton: 15-16Kg, số thùng carton/container: 1.200 thùng.

3. Trọng lượng quả: 1,0-<1,2Kg/quả; đóng gói: 12 quả/Thùng carton; trọng lượng thùng carton: 13-14Kg, số thùng carton/container: 1.400 thùng.

- Mẫu mã: quả bưởi tròn đều, đồng màu, không bị sâu bệnh.

- Chất lượng: bưởi đủ độ chín, độ ngọt từ 10 độ brix trở lên.

- Tiêu chuẩn chất lượng: bưởi da xanh được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đóng gói và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP.

 
 

Giới thiệu

Banner
Banner
Banner
Banner

Who's Online

We have 7 guests online