Bưởi da xanh VietGAP xã Phú Thành

Friday, September 11,2020

Tổ hợp tác bưởi da xanh Phú Thành ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành hiện có 94 thành viên, canh tác 52 ha bưởi da xanh, trong đó có trên 50% hộ chuyển sang hướng chuyên canh cây bưởi. Tổ hợp tác được xét công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên 8,5 ha, với 18 thành viên canh tác.

Ngoài chuyển giao khoa học kỹ thuật, Tổ hợp tác bưởi da xanh Phú Thành còn ký hợp đồng cung cấp phân bón giá gốc cho các tổ viên không qua đại lý; liên kết với doanh nghiệp Hương miền Tây ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, với sản lượng 300 tấn trong năm 2014, nhờ đó mà đầu ra rất ổn định.

 

Tin tức khác